Sound Clear Music
60/386 มบ.เสนานิเวศน์2 (ซ.208) ถ.ประเสริฐมนูกิจ 27
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน
  • ธนาคาร  ทหารไทย
  • สาขา  อาคารสาทรซิตี้
  • ชื่อบัญชี  นายพิเชษฐ์ หมู่เฮง
  • เลขที่บัญชี  004-2-34725-2
  •  ติดต่อ ตุ้ม  085-9787540
  •  www.facebook.com/soundclear.music
  •  Line ID : soundclearmusic
  •  soundclearmusic@hotmail.com